Disclaimer

Alle op de Keuzehulp Zorg geplaatste informatie is met grote zorgvuldigheid opgesteld. De inhoud van de site wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd.

Bedenk bij het lezen dat uw situatie anders kan zijn dan in de Keuzehulp Zorg wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van adviezen en behandeling van professionals. U kunt geen rechten van welke aard dan ook ontlenen aan de inhoud van deze site.

De organisaties die deze site hebben gemaakt accepteren geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie.

Auteursrecht
Stichting Hoormij bezit namens de deelnemende organisaties alle intellectuele eigendomsrechten op de domeinnaam, teksten en illustraties, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites.

Het is dan ook verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Hoormij de informatie van deze website op te slaan, te reproduceren, te wijzigen, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Alleen met bronvermelding www.keuzehulpzorg.nl mag informatie van deze site worden gepubliceerd.

Registratie e-mail
Het e-mailadres dat u via deze site opgeeft zal worden geregistreerd in het bestand van Stichting Hoormij en de andere deelnemende organisaties (Dovenschap, FODOK, NDJ, Oogvereniging Oor & Oog en Stichting Plots- en Laatdoven) en kan worden gebruikt om u informatie op maat toe te zenden.

Uw e-mailadres zal nooit naar derden worden verspreid.