Colofon

Deze keuzehulp is een gezamenlijk product van:

De totstandkoming van deze site is mede mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS in het kader van het voucherproject Iedereen Sterk.

Mariën Hannink – projectleider deelproject Zorg en maatschappelijke ondersteuning
De Keuzearchitecten – ontwikkeling website