Ik red het als doofblinde niet alleen, wat nu?

Begeleidersvoorziening doofblinden

Voor doofblinde mensen is er een speciale voorziening: de begeleidersvoorziening doofblinden, die door gespecialiseerde vrijwilligers wordt geboden. Deze regelt dat doofblinde mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Ook hiervoor moet je je bij de gemeente aanmelden. Kijk voor meer informatie op Procedure zorgaanvraag bij de gemeente.

Deze voorziening wordt verzorgd door:

Huishoudelijke hulp
Het kan nodig zijn dat je huishoudelijke hulp krijgt thuis. Ook daarvoor meld je je bij de gemeente aan. Maak duidelijk dat je iemand nodig hebt, die jouw beperking begrijpt en die je je dagelijkse bezigheden kunt toevertrouwen. Kijk voor meer informatie over de Wmo op Procedure zorgaanvraag bij de gemeente.

Extra informatie & tips

Zie ook:

Mensen met een visuele (en auditieve) beperking zijn vaak huiverig voor wisselende personen die de ondersteuning of begeleiding verzorgen vanuit de Wmo. Door de beperking speelt het aspect vertrouwen veel zwaarder dan bij ziende mensen. Daardoor is de doofblinde persoon afhankelijker van de ondersteuner. Dit speelt op uiteenlopende terreinen zoals bij de ondersteuning bij de administratie, bij persoonlijke verzorging, bij het pinnen, bij het doen van boodschappen, maar ook als er huishoudelijke hulp geboden wordt.
Dat vertrouwen is extra belangrijk als de ondersteuning door vrijwilligers wordt gegeven en niet door professionals. Het is vervelend als er steeds verschillende vrijwilligers langs komen aan wie je iedere keer moet uitleggen wat doofblindheid betekent.
Veel mensen die een visuele beperking hebben, maken daarom gebruik van een klein persoonsgebonden budget (pgb, minder dan 10 uur). Dit is voor hen voldoende om zelfredzaam te kunnen zijn. Daarmee kunnen ze een vaste ondersteuner inhuren die ze vertrouwen en op wie ze kunnen rekenen.