Ik red het niet alleen, wat nu?

Extra hulp (begeleiding)

Soms heb je (even) speciale hulp nodig in je dagelijks leven. Dat kan iedereen gebeuren.

Die hulp regel je via de Wmo, dus bij de gemeente. Je moet je dan bij de gemeente aanmelden.
Maar je kunt ook eerst naar een organisatie die verstand heeft van mensen die doof, slechthorend, doofblind zijn of die tos hebben. Misschien ken je daar al iemand. Die kan je helpen bij de aanvraag. Hoe je zorg aanvraagt bij de gemeente zie je hieronder, bij Extra informatie & tips

Instellingen die je extra hulp kunnen geven, zijn:

Extra informatie & tips

Procedure zorgaanvraag bij de gemeente
1. Je meldt je aan bij de gemeente of het wijkteam.
2. Er volgt binnen 6 weken een gesprek met iemand van de gemeente (het ‘keukentafelgesprek’). Handig om daar een bekende en zo nodig een tolk bij te hebben. En heel belangrijk om dat gesprek goed voor te bereiden, met een bekende of met een professional in wie je vertrouwen hebt. Je hebt recht op een ‘cliëntondersteuner’.
3. Er wordt gekeken naar wat je nodig hebt en naar wat je zelf kunt. Ook wordt bekeken of familie of vrienden kunnen helpen.
4. Dan bekijkt de gemeente of er in de gemeente voorzieningen zijn die je kunnen helpen. Het is belangrijk dat jij aangeeft dat je door jouw beperking niet altijd geholpen bent met algemene voorzieningen, die voor andere mensen wel OK zijn.
5. Wijs de gemeente op de speciale zorgaanbieders voor doven, slechthorenden, doofblinden en mensen met tos. Of neem eerst contact op met zo’n aanbieder. Je kunt je ook tot de belangenorganisaties wenden. Of raadpleeg Oog Op Zorg of Oogvereniging.
6. Je krijgt na een paar weken een verslag van het gesprek. Daarbij kun je aangeven of je het ermee eens bent.
7. Soms volgt nog een onderzoek.
8. Daarna krijg je een ‘beschikking’, waarin staat welke en hoeveel hulp je krijgt.
9. Daartegen kun je bezwaar maken, binnen 6 weken nadat je de beschikking hebt ontvangen.
10. Als je een positieve ‘individuele maatwerkbeschikking’ hebt ontvangen, kun je vervolgens de hulp aanvragen die je nodig hebt.
11. Voor maatwerkvoorzieningen (voorzieningen die speciaal voor jou bestemd zijn, zoals woonbegeleiding) moet je een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt van je inkomen af.
12. Je kunt in plaats van de ‘zorg in natura’ van de gemeente ook een pgb (persoonsgebonden budget) aanvragen. Daarmee kun je onder bepaalde voorwaarden zelf zorg inkopen.

Zie ook: