Ik moet nieuwe dingen leren om verder te kunnen

Leren omgaan met de zintuiglijke beperking

Misschien wordt je gehoor (ineens) slechter en wil je daarmee beter leren omgaan. Of je gaat als doofblinde minder zien en je hebt vragen over je mobiliteit.

Voor alles waarvoor je moet leren omgaan met je zintuiglijke beperking kun je terecht bij een gespecialiseerde zorgaanbieder. Dit wordt betaald door je zorgverzekeraar en valt onder het eigen risico.

Hiervoor kun je terecht bij:

Doofblinde mensen kunnen terecht bij:

Voor mensen die plotseling doof geworden zijn is er het NCPLD: het Nederlands Centrum voor Plots- en Laatdoofheid, dat valt onder GGMD. Zie ook: Keuzehulp Plotsdoof.