Ik ben niet tevreden!

Het kan zijn dat jij en/of je naaste niet tevreden zijn over de geboden zorg of over het besluit van de toewijzingsinstantie.

Probeer altijd eerst met de eerst betrokkene (zorgverlener of ambtenaar) in gesprek te gaan: misschien is dat genoeg om de situatie te verhelderen en/of te veranderen. Soms kan het goed zijn de leidinggevende van de zorgverlener te benaderen. Ook is het doorgaans mogelijk om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van de betreffende zorginstelling.