Daginvulling

Voor iedereen is het goed om dagactiviteiten te hebben, dus ook voor je naaste.

Als hij of zij naar de dagbesteding gaat, heeft het doorgaans de voorkeur dat dat in een groep met meer doven, slechthorenden of doofblinden is, met terzake kundige begeleiding. Dat zal helaas niet altijd mogelijk zijn, want die speciale dagbesteding is niet in iedere gemeente beschikbaar. Geef het niet te snel op en bekijk wat de alternatieven zijn. Bijvoorbeeld met de inzet van een tolk of door vervoer naar een andere gemeente (vervoerskosten worden doorgaans niet vergoed). Probeer in elk geval duidelijk te maken dat gespecialiseerde dagbesteding onmisbaar is voor je naaste en dat er geen passende alternatieven zijn.

Dagbesteding valt onder de Wmo en moet dus worden aangevraagd bij de gemeente. Voor meer informatie zie Procedure zorgaanvraag bij de gemeente.

Dagbesteding voor auditief beperkte mensen met meer beperkingen wordt verzorgd door:

Dagbesteding voor doofblinde mensen met meer beperkingen wordt verzorgd door Kalorama.

Extra informatie & tips

De belangenorganisaties hebben er al meermalen voor gepleit dat de gespecialiseerde dagopvang voor dove mensen verbeterd wordt. Zie: Knelpunten dagbesteding voor dove en slechthorende cliënten