Opvoeden: best een klus!

Opvoedingsondersteuning

Opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Je kind kan tegen hindernissen oplopen, waarbij hij of zij ondersteuning nodig heeft. Je kind voelt zich misschien onzeker of eenzaam, wordt snel verdrietig of boos, doordat hij/zij zich niet begrepen voelt of anderen niet begrijpt. Soms kun je hem of haar daar zelf bij helpen en soms is het fijn om daarin ondersteund te worden. Vaak is het voor jou en je kind het fijnst om geholpen te worden door iemand die ervaring heeft met dove, slechthorende, tos- en doofblinde kinderen en jongeren.

Daarvoor kun je terecht bij de scholen of ambulante diensten waarvan je kind onderwijs of ondersteuning krijgt.
Maar ook de diensten vroegbehandeling / gezinsbegeleidingsdiensten bieden
opvoedingsondersteuning.

En je kunt voor je slechthorende of dove kind terecht bij GGMD (Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening voor Doven en slechthorenden) en bij Pro Persona De Riethorst (in Amsterdam en in Ede).
Opvoedingsondersteuning wordt doorgaans gefinancierd door de gemeente (Jeugdwet). De organisatie bij wie je ondersteuning zoekt, kan helpen met de aanvraag. Zie ook procedure zorgaanvraag bij de gemeente.

 

Extra informatie & tips

‘Op de horende voetbalclub ging hij zich steeds opstandiger gedragen. In de pauzes ging hij in de kleedkamers tegen de schoenen schoppen en aan rekken hangen. Hij werd buiten de groep gehouden. Ik had het gevoel dat hij zo negatief de aandacht vroeg omdat hij daar doorheen wilde breken. Omdat hij erbij wilde horen. Maar zeker weten doe je het niet. Het is vaak moeilijk te zeggen wat er precies aan de hand is, zeker als je kind het zelf niet weet of niet vertelt.’

(Oog voor de dove puber, FODOK 2002)

Zie ook: