Mijn kind kan tijdelijk niet thuis wonen

Kortdurend verblijf met behandeling

Als het thuis niet lukt om je kind voldoende te ondersteunen, is het misschien mogelijk om je kind tijdelijk bij Kentalis te laten wonen en behandelen.

Dat kan vooralsnog bij de Kentalis-locaties in Groningen, Nijmegen en Zoetermeer. Behandeling met verblijf valt onder je zorgverzekering.

Voor logeeropvang, zie respijtzorg.