Hulp voor mij en mijn baby

Vroegbehandeling

Je kunt je aanmelden voor vroegbehandeling bij een van de diensten vroegbehandeling (ook: gezinsbegeleidingsdiensten) in Nederland. Klik dan hier.

Soms word je via de neonatale hoorscreening doorverwezen naar een dienst vroegbehandeling. Soms gebeurt dat later, met name bij tos-kinderen, bv. via het Audiologisch Centrum.

Bij deze diensten is veel deskundigheid over het opvoeden van dove, slechthorende, doofblinde en tos-kinderen. Deze diensten bieden:

  • thuisbegeleiding
  • behandelgroepen
  • groepsactiviteiten voor ouders en andere gezinsleden
  • begeleiding van kinderdagopvang op peuterspeelzaal
  • advies over hoorhulpmiddelen
  • communicatietraining

Vroegbehandeling wordt vergoed door je zorgverzekeraar en er geldt geen eigen risico.

Extra informatie & tips

‘We werden automatisch aangemeld bij de gezinsbegeleiding en kwamen toen in een molen terecht die voor ons als vanzelf draaide. We begrepen het niet altijd, maar we draaiden maar gewoon mee. Het mooiste moment was toen iemand van de gezinsbegeleiding voor het eerst thuis langskwam. Ze kwam binnen en begon te gebaren naar onze dochter. Dat had nog nooit iemand gedaan. Ons meisje keek haar ogen uit en was gefascineerd. Echt heel mooi om te zien. En tegelijkertijd ook heel confronterend, want dit bevestigde haar doofheid.’

(Oog voor het dove kind, FODOK 2011)

Zie ook: