Niet tevreden

Het kan zijn dat je niet tevreden bent over de geboden zorg of over het besluit van de toewijzingsinstantie.

Probeer altijd eerst met de eerst betrokkene (zorgverlener of ambtenaar) in gesprek te gaan: misschien is dat genoeg om de situatie te verhelderen en/of te veranderen. Soms kan het goed zijn de leidinggevende van de zorgverlener te benaderen. Ook is het doorgaans mogelijk om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van de betreffende zorginstelling.