Het gesprek voorbereiden

Hoe bereid ik een gesprek met de gemeente (keukentafelgesprek) of met een zorgaanbieder voor?

 • Zorg dat je je wensen op een rijtje zet, liefst op papier: Wat heb je nodig en hoe zou dat volgens jou geregeld kunnen worden? Oriënteer je van tevoren goed op de mogelijkheden qua zorg en qua communicatie. En ga voor jezelf na wat voor jou belangrijk is, wat jij wilt en hoeveel. Zie ook Wat vind ik belangrijk in de zorg of ondersteuning die ik krijg?
 • Formuleer duidelijk waar momenteel de knelpunten zitten, waar je vastloopt en waaruit dat blijkt.
 • Beschrijf wat je zelf kunt en waar het goed gaat.
 • Inventariseer wat je tot nu toe hebt gedaan om de knelpunten op te lossen.
 • Leg vast wat jij, je gezin en eventuele andere mensen uit je omgeving al aan zorg leveren.
 • Zorg indien mogelijk dat je een dossier tot je beschikking hebt.
 • Als er al een Persoonlijk Plan is, gebruik dat en noteer die aspecten die voor jou extra belangrijk zijn.
 • Schrijf duidelijk op waarom je gespecialiseerde zorg nodig hebt. Leg uit dat je niet echt geholpen bent met zorg zonder kennis van je auditieve beperking en je communicatie.
 • Noteer ook wat je per se niet wilt.
 • Vraag iemand mee die je vertrouwt en die op de hoogte is van de situatie.
 • Regel indien nodig een tolk. Zie ook: Tolkkeuzehulp.
 • Je hebt bij een keukentafelgesprek ook recht op cliëntondersteuning: informeer bij je gemeente.
 • De Oogvereniging heeft vrijwillige Wmo-ondersteuners die jou, als doofblinde, kunnen helpen je keukentafelgesprek voor te bereiden.

Extra informatie & tips

Een goed gesprek heb je als je:

 • de tijd neemt;
 • contact maakt en actief luistert;
 • respect toont voor het standpunt van de ander;
 • je kunt verplaatsen in het standpunt van de ander;
 • je oordeel kunt uitstellen en je mening en aanname even thuis laat;
 • uitgaat van gelijkwaardigheid;
 • zorgt voor ‘tweerichtingsverkeer’;
 • kunt zeggen wat je op je hart hebt;
 • niet denkt tegen anderen (geen ‘ja, maar…’) maar samen denkt (‘ja, en…’);
 • niet zoekt naar een beslissing of oplossing;
 • het contact verdiept en meer begrip kweekt;
 • bewust bent van je lichaamshouding, je lichaamstaal;
 • je bewust bent van je positie, je rol;
 • rekening houdt met de privacy van de ander.

(Bron: Vilans, Goed in gesprek; Communiceren in de Langdurige Zorg)

Zie ook: