Positieve en negatieve feedback geven

Feedback

  • Negatieve feedback heeft meer effect als je gesprekspartner ook met enige regelmaat positieve feedback van je krijgt.
  • Dus maak er een gewoonte van dingen die goed gaan ook als zodanig te benoemen.
  • Bedenk van tevoren goed wat je wilt zeggen en hoe je dat wilt doen.
  • Spreek in de ik-vorm: ik vind, ik denk, ik geloof.
  • Geef alleen feedback op veranderbaar gedrag.
  • Beschrijf concreet en specifiek gedrag dat jezelf hebt gehoord of gezien (ik zag/hoorde…).
  • Geef aan welk effect dit op jou had: begin positief.
  • Vertel wat je anders zou willen; maak samen afspraken hierover.
  • Spreek af wanneer je weer in gesprek gaat om de gemaakte afspraken te evalueren.