Kies ik voor regulier of voor speciaal?

Kies je voor een reguliere zorgaanbieder of voor een zorgaanbieder die gespecialiseerd is in jouw beperking?

Mogelijke voordelen regulier:

  • Er is mogelijk meer keuze in aanbieders.
  • Misschien is de reguliere aanbieder dichterbij; dat is handiger in verband met vervoer.
  • Je wilt wel eens uit de Dovenwereld (of uit de wereld van slechthorenden, doofblinden en/of mensen met tos).

Mogelijke voordelen speciaal:

  • Er is meer deskundigheid over je beperking en passende communicatie.
  • Je ontmoet misschien ‘lotgenoten’ met vergelijkbare behoeften.
  • Mogelijk zijn er ervaringsdeskundige zorgverleners, die zelf ook doof, slechthorend of doofblind zijn of tos hebben.

Mogelijke afweging:
‘Heb ik in deze situatie echt iemand nodig die goed op de hoogte is van (de implicaties van) mijn beperking?’ Is het antwoord ‘nee’, dan kun je ook nog overwegen om, indien relevant, een tolk in te zetten. Zie ook: Tolkkeuzehulp. En je kunt ervoor zorgen dat je dossier bij de betreffende zorgaanbieder komt en dat er informatie beschikbaar is over je beperking.

Extra informatie & tips

Kiezen tussen reguliere en speciale zorg en ondersteuning is gecompliceerd. En je hebt ook niet altijd een keus: de begeleidersvoorziening doofblinden krijg je logischerwijs van een gespecialiseerde aanbieder.

Maar soms kun je kiezen voor een reguliere voorziening in de buurt. Dan is het goed om er in elk geval voor te zorgen dat er vanuit een gespecialiseerde instelling scholing plaatsvindt.
Houd dan wel in de gaten of de deskundigheid op peil is en blijft: door personeelsverloop kan expertise makkelijk verdwijnen. Trek op tijd aan de bel!

Heb je psychische problemen en een auditieve beperking? Dan is het voor een hulpverlener moeilijk om de problematiek goed in beeld te krijgen als hij/zij niet genoeg weet over de achtergronden en de gevolgen van doofheid, slechthorendheid of doofblindheid.
Soms ook hebben je psychische problemen te maken met (de gevolgen van) je auditieve beperking.
Vaak heb je dan meer aan een gespecialiseerde hulpverlener.
Op ggzds vind je gespecialiseerde hulpverleners.

Als je tos hebt en je hebt psychische problemen, dan kun je advies vragen bij de scholen of ambulante diensten waarvan je misschien onderwijs of ondersteuning hebt gekregen (zie: simea). Zij kennen waarschijnlijk wel hulpverleners die ervaring hebben met mensen met tos.