Kan ik in mijn eigen huis blijven wonen of niet?

Kan ik in mijn eigen huis blijven wonen?

Mogelijk voordelen thuis wonen:

 • Je blijft in je vertrouwde omgeving.
 • Je houdt misschien meer contact met je familie en je vrienden.
 • Je voelt je meer je eigen baas.
 • Je kunt meer meedoen in de samenleving.

Mogelijke voordelen zorginstelling of Beschermd Wonen:

 • Je krijgt hulp voor die dingen waar je moeite mee hebt.
 • Je hoeft je niet druk te maken om alles zelf te regelen.
 • Je familie hoeft je niet te helpen en is nu alleen familie (en geen zorgverlener meer).
 • Je krijgt professionele zorg.
 • Je hebt minder last van bemoeizorg vanuit je familie en vrienden.
 • Je woont misschien bij anderen met dezelfde beperking of problematiek.

Mogelijke afwegingen:

 • ‘Red ik het zo in mijn eentje en voel ik me daar gelukkig bij?’
 • ‘Kan ik thuis misschien extra hulp krijgen?’
 • ‘Is er een goed alternatief?’
 • ‘Vind ik het OK zonder mijn familie in de buurt?’

Extra informatie & tips

Het is heel wat om niet meer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Maar soms kun je niet anders: je gezondheid en je welzijn lopen risico.

Misschien kun je thuis meer zorg en ondersteuning krijgen. Maar als dat niet voldoende is, kan Beschermd Wonen een oplossing zijn. Dat kun je regelen via de Wmo. Dat kan ook met een pgb. Probeer ervoor te zorgen dat er bij die voorziening genoeg deskundigheid over jouw beperking komt!
Voor meer informatie zie Procedure zorgaanvraag bij de gemeente.

Als je altijd 24 uur per dag zorg nodig hebt, kun je misschien in een zorginstelling wonen. Dat kan met een Wlz-indicatie, Voor meer informatie zie Procedure Wlz-aanvraag bij het CIZ.
Er zijn diverse instellingen voor mensen die doof, slechthorend of doofblind zijn of tos hebben.
Zie Zorginstellingen MG doof SH DB.

Voor woonbegeleiding en beschermd wonen zie: