Kan mijn naaste thuis blijven wonen of niet?

Kan mijn naaste thuis blijven wonen of zoeken we een zorginstelling?

Mogelijk voordelen thuis wonen:

 • Je naaste blijft in zijn/haar vertrouwde omgeving.
 • Jij weet precies wat je naaste nodig heeft en begrijpt hem/haar als geen ander.
 • Je hebt meer directe invloed op de zorg voor je naaste.
 • Je hebt geen reistijd om je naaste te zien.

Mogelijke voordelen zorginstelling:

 • Je houdt meer tijd en energie over.
 • Je hebt weer meer tijd en aandacht voor je omgeving.
 • Je naaste krijgt professionele verzorging.
 • Je naaste woont bij anderen zoals hij/zij.

Mogelijke afwegingen:

 • ‘Houden wij het thuis vol als onze naast op zichzelf of bij ons blijft wonen?’
 • ‘Kan hij/zij misschien thuis extra hulp krijgen?’
 • ‘Is er een goed alternatief beschikbaar?’
 • ‘Kunnen wij en onze naaste het aan als hij/zij elders woont?’

Extra informatie & tips

Niemand beslist makkelijk om zijn/haar naaste naar een zorginstelling te laten gaan. Maar misschien heb je op zeker moment geen keus, bv. als jouw eigen gezondheid en welzijn en/of die van de rest van je gezin in het geding komen.

Heeft je naaste een indicatie voor de Wlz (de Wet langdurige zorg) dan nog zijn er wellicht ook mogelijkheden om hem/haar met ondersteuning zelfstandig of bij jou thuis te laten wonen, zie ‘Mijn naaste kan niet (meer) thuis wonen‘.

Moeder van een dochter met een verstandelijke beperking:

‘Mijn dochter is verhuisd naar een instelling. Als ik wist dat de zorg ook op een andere manier geregeld had kunnen worden zodat ze langer thuis had kunnen blijven wonen had ik daar zeker voor gekozen. Maar dat is me nooit verteld.’

Als zorg en/of ondersteuning nodig is… (Patiëntenfederatie, Ieder(in), Ypsilon en MIND 2017)

Er zijn diverse instellingen waar dove, slechthorende en doofblinde jongeren en volwassenen kunnen wonen. (Zorginstellingen MG doof SH DB).

Voor woonbegeleiding en beschermd wonen zie:
GGMD
Noorderbrug
Beschermd wonen
Fonteynenburg
Kalorama
Kentalis