Kies ik voor regulier of voor speciaal?

Kiezen jullie voor een reguliere of voor een gespecialiseerde zorgaanbieder?

Mogelijke voordelen regulier:

  • Je naaste leert functioneren in de wereld die jou vertrouwd is.
  • Er is mogelijk meer keuze in aanbieders.
  • Misschien is de reguliere aanbieder dichterbij; dan krijgt je naaste ook makkelijker contacten in de buurt.

Mogelijke voordelen speciaal:

  • Er is meer deskundigheid over de beperking van je naaste.
  • Er wordt meer ingespeeld op de eigenheid van je naaste.
  • Je naaste ontmoet mensen zoals hijzelf/zijzelf.
  • Mogelijk zijn er ervaringsdeskundige zorgverleners, die zelf ook doof, slechthorend of doofblind zijn of tos hebben.

Mogelijke afweging:
‘Heeft mijn naaste in deze situatie iemand nodig die goed op de hoogte is van (de implicaties van) zijn/haar beperking?’ Is het antwoord ‘nee’, dan kun je ook nog overwegen om, indien relevant, een tolk in te zetten. Zie ook: Tolkkeuzehulp. En je kunt sowieso achtergrondinformatie over je naaste en zijn/haar beperking (laten) geven aan de betreffende zorgaanbieder.

Extra informatie & tips

Kiezen tussen reguliere en speciale zorg en ondersteuning is gecompliceerd. En je hebt ook niet altijd een keus: de begeleidersvoorziening doofblinden krijg je logischerwijs van een gespecialiseerde aanbieder.

Maar als je naaste daarnaast bv. naar een reguliere dagbesteding wil gaan, is dat vaak ook mogelijk. Wel is het dan belangrijk dat er daar mensen zijn die met hem/haar kunnen communiceren en die kennis hebben van zijn/haar beperkingen.

Bij de keuze voor een woonvoorziening spelen weer andere zaken. Soms ligt het voor de hand om te kiezen voor een reguliere woonvoorziening in de buurt en er daarbij voor te zorgen dat er vanuit een gespecialiseerde instelling scholing plaatsvindt. Familieleden ervaren wel vaak dat de extra kennis over de beperking van speciale cliënten snel kan verwateren, bv. door personeelsverloop. Dat geldt zowel voor handicapspecifieke kennis als voor gebarenkennis. Het is goed om dat gegeven mee te nemen bij je afwegingen.

Heeft je naaste psychische problemen en een auditieve beperking? Dan is het voor een hulpverlener moeilijk om de problematiek goed in beeld te krijgen als hij/zij niet genoeg weet over de achtergronden en de gevolgen van doofheid, slechthorendheid of doofblindheid. Soms ook zijn de psychische problemen gerelateerd aan de (gevolgen van de) auditieve beperking. Vaak heeft een gespecialiseerde hulpverlener dan de voorkeur. Op ggzds vind je gespecialiseerde hulpverleners.
Vraag voor tos-cliënten met psychische problematiek advies bij de scholen of ambulante diensten waarvan je naaste onderwijs of ondersteuning heeft gekregen (zie: simea). Er zijn hulpverleners die ervaring hebben met tos-cliënten.