Ga ik voor het standaard aanbod of wil ik het anders?

Wil je het standaard aanbod of toch iets anders voor je naaste?

Mogelijke voordelen standaard aanbod:

  • De aanbieder heeft de deskundigheid en het passende aanbod.
  • Jij hoeft er zelf minder energie in te steken.
  • Je hoeft minder tijd te investeren in het geregel met de zorgaanbieder.

Mogelijke voordelen aangepast aanbod:

  • Jij brengt je eigen deskundigheid mee en jij kent je naaste het beste.
  • Je kiest voor wat het beste bij je naaste past.
  • Je hebt wellicht meer invloed op de kwaliteit van het zorgaanbod.

Mogelijke afwegingen:

  • ‘Past het standaard aanbod bij mijn naaste?’
  • ‘Mist mijn naaste nu iets dat ik belangrijk vind?’
  • ‘Kan ik het opbrengen om me in te zetten voor een ander of extra aanbod?’

Extra informatie & tips

Als relatieve buitenstaander in de zorg kan het moeilijk zijn om te beoordelen of het zorgaanbod voor je naaste passend is. Gesprekken met andere familieleden en ouderorganisaties kunnen je helpen om je eigen afwegingen te maken.
Vind je een bepaald extra zorgaanbod echt belangrijk, laat je dan niet afschepen. Er is vaak meer mogelijk dan in eerste instantie lijkt.

Zo kan het zijn dat je naaste als dove of slechthorende ook zijn/haar (gebaren)taalvaardigheid wil verbeteren. Of hij/zij wil als doofblinde meer aangepaste computervaardigheden leren. Vraag ernaar bij de zorgaanbieder. En als je er niet uitkomt, kun je advies vragen bij een van de belangenorganisaties voor doven, slechthorenden, doofblinden of mensen met tos.

Bij deze afwegingen ligt ook het risico van jezelf overvragen op de loer: hoe meer je zelf moet regelen, hoe meer energie dat kost. En als jij afknapt, is dat voor niemand goed: niet voor jou en niet voor je naaste. Vraag op tijd om hulp en neem het risico van overbelasting mee in je afwegingen.