Wil ik individuele of groepszorg?

Heb je liever individuele dan groepszorg?

Mogelijke voordelen individueel:

  • Er is wellicht meer maatwerk mogelijk.
  • De behandeltijden zijn misschien beter aan te passen aan jullie mogelijkheden.
  • De zorgverlener heeft meer aandacht voor jou en je kind.

Mogelijke voordelen groep:

  • Je kind leert met anderen omgaan.
  • Je kind ziet dat er anderen zijn zoals hij/zij.
  • Je kind leert aandacht te delen.

Mogelijke afweging:
‘Heeft individuele zorg echt meerwaarde voor de ontwikkeling van mijn kind?’ Deze vraag kun je ook met de zorgverlener bespreken. Als de uitkomst ‘ja’ is, is het wellicht mogelijk om een passende indicatie te krijgen.

Extra informatie & tips

Uiteraard heb je niet altijd de keus tussen individuele of groepszorg; soms wordt alleen groepszorg geïndiceerd.
Misschien komt jouw wens voor een individueel aanbod voort uit bepaalde zorgen (‘Mijn kind houdt zich niet staande in een groep.’). Maak die zorgen kenbaar bij de zorgverlener: die kan wellicht je zorgen wegnemen of zich juist realiseren dat voor jouw kind nu net iets anders nodig is dan voor een ander. En wellicht is een combinatie mogelijk.

Aandachtspunt: bij dove, slechthorende, doofblinde en tos-kinderen gaat de sociale ontwikkeling niet altijd vanzelf. Het is niet zo slecht om hen in een veilige omgeving te laten oefenen in de omgang met andere kinderen met een vergelijkbare beperking. Het geeft hen zelfvertrouwen, versterkt hun identiteit en verbetert hun sociale vaardigheden.

Zie ook: