Kan mijn kind thuis blijven wonen of niet?

Kan mijn kind met bijkomende beperkingen thuis blijven wonen of zoeken we een zorginstelling?

Mogelijk voordelen thuis wonen:

 • Je kind blijft in zijn/haar vertrouwde omgeving.
 • Jij weet precies wat je kind nodig heeft en begrijpt hem/haar als geen ander.
 • Je hebt meer directe invloed op de zorg voor je kind.
 • Je hebt geen reistijd om je kind te zien.

Mogelijke voordelen zorginstelling:

 • Je houdt meer tijd en energie over.
 • Je andere kinderen krijgen meer aandacht.
 • Je kind krijgt professionele verzorging.
 • Je kind woont bij anderen zoals hij/zij.

Mogelijke afwegingen:

 • ‘Houden wij het thuis vol als ons kind hier blijft wonen?’
 • ‘Kunnen we misschien thuis extra hulp krijgen?’
 • ‘Is er een goed alternatief beschikbaar?’
 • ‘Kunnen wij en ons kind het aan als hij/zij elders woont?’

Extra informatie & tips

Niemand beslist makkelijk om zijn/haar kind naar een zorginstelling te laten gaan. Maar misschien heb je op zeker moment geen keus, bv. als jouw eigen gezondheid en welzijn en/of die van de rest van het gezin in het geding komen.

Heeft je kind een indicatie voor verblijf (via de zorgverzekeringswet of de Wlz) dan nog zijn er wellicht ook mogelijkheden om hem/haar thuis te laten wonen, zie ‘Mijn kind kan zo niet (meer) thuis wonen’.

Moeder van een dochter met een verstandelijke beperking:

‘Mijn dochter is verhuisd naar een instelling. Als ik wist dat de zorg ook op een andere manier geregeld had kunnen worden zodat ze langer thuis had kunnen blijven wonen had ik daar zeker voor gekozen. Maar dat is me nooit verteld.’

(Als zorg en/of ondersteuning nodig is… Patiëntenfederatie, Ieder(in), Ypsilon en MIND 2017)

‘Inmiddels is Marleen al een paar jaar uit huis, ze is alleen in de weekenden thuis. Pas na vier jaar tobben namen wij die beslissing. Ik herinner me het gevoel te falen als ouder, afgesneden te worden van mijn eigen kind; ik voel dat nog altijd. Toch is het een goede beslissing geweest, want we waren terechtgekomen in een neerwaartse spiraal. Hoe positief de beslissing was, bleek na twee weken toen de juf van Noortje, onze andere dochter, naar mijn vrouw toekwam en haar vroeg wat er met Noortje aan de hand was. Ze vertelde dat ze net een bloem was die aan het opbloeien was. Marleen heeft, ongemerkt, een grote wissel getrokken op ons gezin. Hoe moeilijk we het ook vinden, deze oplossing is voor ons de beste.’

(Oog voor het doofblinde kind, FODOK 2004)

Er zijn diverse instellingen waar dove, slechthorende en doofblinde jongeren en volwassenen kunnen wonen en er is een klein aantal instellingen speciaal voor kinderen (zie Zorginstellingen MG doof SH DB).