Ga ik voor het standaard aanbod of wil ik het anders?

Wil je het standaard aanbod of toch iets anders voor je kind?

Mogelijke voordelen standaard aanbod:

  • De aanbieder heeft de deskundigheid en het passende aanbod.
  • Je hoeft er zelf minder energie in te steken.
  • Je hoeft minder tijd te investeren in het geregel met de zorgaanbieder.

Mogelijke voordelen aangepast aanbod:

  • Jij brengt je eigen deskundigheid mee en jij kent je kind het beste.
  • Je kiest voor wat het beste bij jou en je kind past.
  • Je hebt wellicht meer invloed op de kwaliteit van het zorgaanbod.

Mogelijke afwegingen:

  • ‘Past het standaard aanbod bij mijn kind en mij?’
  • ‘Mist mijn kind nu iets dat ik belangrijk vind?’
  • ‘Kan ik het opbrengen om me in te zetten voor een ander of extra aanbod?’

Extra informatie & tips

Als ‘beginnende ouder’ kan het moeilijk zijn om te beoordelen of het zorgaanbod voor je kind passend is. Gesprekken met andere ouders en ouderorganisaties kunnen je helpen om je eigen afwegingen te maken.
Vind je een bepaald extra zorgaanbod echt belangrijk, laat je dan niet afschepen. Er is vaak meer mogelijk dan in eerste instantie lijkt.

Zo bieden niet alle gezinsbegeleidingsdiensten / diensten vroegbehandeling cursussen Nederlandse Gebarentaal (NGT) aan. Jij en je kind hebben recht op de communicatietraining van jouw keuze. Je kunt dan naar een andere aanbieder gaan, die dit NGT-aanbod wel heeft. Je kunt ook bij je oorspronkelijke dienst blijven en de NGT-cursus bij de andere instelling volgen. De verantwoordelijkheid voor de financiële afhandeling ligt dan bij je gezinsbegeleidingsdienst.

Bij deze afwegingen ligt ook het risico van jezelf overvragen op de loer: hoe meer je zelf moet regelen, hoe meer energie dat kost. En als jij afknapt, is dat voor niemand goed: niet voor jou en niet voor je kind. Vraag op tijd om hulp en neem het risico van overbelasting mee in je afwegingen.